Verbintenis
tot vertrouwelijkheid

Mijnheer, mevrouw,


Commitment confidentialitéAfin kunt u uw interesse in een mogelijke overname van deze kwestie te bepalen, je ons gevraagd om u te voorzien van informatie over.

Hierbij informeren wij u dat alle informatie zal worden doorgegeven in deze context zijn strikt vertrouwelijk.

Dit karakter privacyverklaring is van toepassing op alle informatie met betrekking tot deze zaak, die in welke vorm dan ook zal worden uitgezonden, door de overdrager, haar aandeelhouders, haar organen, alsmede adviseurs Cofim bvba, haar aandeelhouders, met uitzondering van Echter, degenen die in het publieke domein waren voordat ze u worden verzonden, of degenen die later maar zonder een fout kwam kan worden toegeschreven aan u in dit verband.

Dit karakter is ook de privacy feit dat de verkoop van deze plaat wordt beschouwd, het bestaan ​​van eventuele discussies of onderhandelingen met de vervreemder of de aandeelhouders van deze zaak, en het bestaan ​​van deze brief.

Gaat u akkoord met de vertrouwelijkheid van deze informatie te behouden, het zal alleen worden gebruikt voor de evaluatie van deze kwestie in het kader van een mogelijke overname en af ​​te zien van persoonlijk gebruik, commercieel of anderszins.

ook akkoord om niet alle of een deel van deze informatie aan werknemers, agenten of adviseurs nodig zijn om u te helpen bij de mogelijke overname van deze kwestie en om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze de informatie in het verwerken naleving van deze verbintenis, gezien het feit dat je verantwoordelijk zal worden gehouden als ze niet voldoen. In het geval dat het onder uw aandacht wordt gebracht dat deze verbintenis, en in het bijzonder de geheimhoudingsplicht, niet werden gerespecteerd door uw werknemers of adviseurs, gaat u ermee akkoord om ons te melden onmiddellijk schriftelijk.

Hoewel a priori informatie die juist en volledig is, erkent u dat de overdrager, aandeelhouders, vertegenwoordigers, adviseurs en Cofim sprl vertegenwoordigt niet een verplichting van de juistheid en volledigheid van deze informatie en kan in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van hun gebruik worden gesteld.

In de mate dat je zou worden gekozen als de uiteindelijke koper door de aandeelhouders van dit bestand, gaat u akkoord met een grondige audit van het bestand uit te voeren vóór het verwerven van dit bestand.

U gaat ermee akkoord geen direct of indirect werkzaam in deze zaak te benaderen, zonder de schriftelijke toestemming van de overdrager of de aandeelhouders van de map of Cofim bvba, met name voor het werven.

Als u besluit niet door te gaan met de voorgestelde transactie, of op verzoek van Cofim bvba, gaat u akkoord met alle documenten die zijn verzonden zonder het houden van een kopie terug.

U erkent uitdrukkelijk dat de vervreemder en haar aandeelhouders zware schade in geval van niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst zou lijden. In geval van niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, zou u de verkoper een forfaitair bedrag van € 50.000,00 verschuldigd.

De in deze beschreven verplichtingen zijn geldig voor een periode van drie jaar na uw akkoord. Zij zullen worden beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zullen bij uitsluiting bevoegd om geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst af te wikkelen.

Ga met ons mee op onze sociale netwerken
Abonneren op onze nieuwsbrief    Inschrijven

Contacteer ons

Wallonie : +32 (0)86 321 400
Brussel : +32 (0)2 895 32 97
Vlaanderen : +32 (0)2 895 32 97
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

30 jaar ervaring

30 jaar bestaan, 30 jaar ervaring, 30 jaar vooruitgang,...

Meer informatie