Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een constante zorg voor COFIM.

Hieronder vindt u de regels en richtlijnen die we onszelf opleggen om ze te beschermen. Lees ze aandachtig door.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.cofim.be.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID, GEBRUIK DE DIENSTEN VAN COFIM s.p.r.l. dan NIET.

 

Persoonsgegevens: algemene principes

Naleving van de wet

COFIM verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en stelt alles in het werk om de strengste bepalingen na te leven die van toepassing zijn in de Europese Unie en in België (wet van 8 december 1992). Dit beleid is erop gericht personen te beschermen tegen elk misbruik van hun persoonsgegevens en is ook gebaseerd op de General Data Protection Regulation ("GDPR") 2016/679 van 27 april 2016, die op 24 mei 2016 in werking is getreden om minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens.

Gegevensbeheerder

COFIM is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Europese richtlijn EG 95/46. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de toezichthoudende instantie in België en is gevestigd in de Hoogstraat 139 - 1000 Brussel.

Verbod op de verkoop van gegevens

COFIM verbindt zich ertoe de verzamelde persoonlijke gegevens in geen geval te verkopen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te beheren of om commerciële aanbiedingen te communiceren.

Voorafgaande toestemming - Direct marketing

Wij kunnen u ook per post, e-mail of telefoon op de hoogte houden van aanbiedingen met betrekking tot onze producten. In deze en alle andere gevallen van direct marketing zorgen we ervoor dat we uw voorafgaande toestemming verkrijgen zoals vereist door de wet.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons ook op elk gewenst moment vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt gestuurd te bekijken en ons te vragen deze binnen een redelijke termijn kosteloos te corrigeren of te verwijderen.

Stuur hiervoor een verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Toestemming

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, wordt de technologische interface van de site zodanig geconfigureerd dat u de voorwaarden van het Privacybeleid kunt lezen en ermee akkoord kunt gaan.

Beveiliging

We stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat gegevensoverdracht via het internet inherent onveilig is. We kunnen daarom de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

Persoonlijke gegevens: aanvullende beschrijving

Verzamelde informatie

# Wij hebben het recht om de volgende persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken: informatie met betrekking tot uw computer en uw bezoeken aan de COFIM site, zoals uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek en het aantal geopende pagina's.
# informatie met betrekking tot elke transactie die tussen u en ons wordt uitgevoerd via de COFIM-site
# informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren.
# informatie die u verstrekt om u te abonneren op diensten die worden aangeboden door COFIM-sites, zoals e-mailmeldingen en andere nieuwsbrieven; en
# alle andere informatie die u aan ons verstrekt.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de websites van COFIM. Een cookie is een bestand dat door een server naar een browser wordt gestuurd. Het bestand wordt vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke server telkens wanneer de browser een pagina van die server weergeeft.

Wij kunnen dit type bestand naar uw browser sturen, die het op uw harde schijf opslaat.

We gebruiken de verkregen informatie om onze website te beheren en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren.

In een commerciële context kunnen we deze informatie ook gebruiken om uw bezoeken aan onze site te volgen, zodat we de site kunnen personaliseren op basis van uw profiel (taalkeuze, voorkeuren, enz.).

De meeste browsers bieden echter de mogelijkheid om cookies te weigeren.

Een dergelijke weigering heeft een negatieve invloed op de navigeerbaarheid van veel sites, waaronder die van COFIM.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die aan COFIM worden meegedeeld, kunnen worden gebruikt binnen het precieze kader dat in dit privacybeleid is vastgelegd.

# Wij behouden ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken: om de COFIM website te beheren
# om uw surfervaring op onze site te verbeteren, indien nodig door deze te personaliseren
# om de toegang tot de op onze site beschikbare diensten te verbeteren
# om u de goederen en diensten te sturen die u op onze site hebt besteld.
# om u commerciële berichten te sturen
# om u e-mailberichten te sturen die u specifiek hebt aangevraagd
# om u onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie met betrekking tot COFIM, waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, per post en, indien u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie toe te sturen
# om statistische informatie over onze bezoekers aan derden te verstrekken (merk op dat deze informatie u niet individueel identificeert)
# om te reageren op vragen of klachten die u ons stuurt.

Ander gebruik

Naast het gebruik dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, kunnen we ook informatie over u openbaar maken

# voor zover wettelijk vereist # in verband met of in verband met bepaalde juridische procedures # om onze wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen, waaronder het bekendmaken van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van fraudepreventie en kredietrisicovermindering # aan de koper of potentiële koper van een bedrijfseenheid, activiteit of deel van de activiteit van PFS web Europe die wij bereid zijn af te stoten.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Encryptietechnologie

Aangezien er altijd risico's verbonden zijn aan de communicatie van persoonsgegevens, of dit nu persoonlijk, telefonisch of via internet gebeurt, en aangezien geen enkel technologisch beveiligingssysteem veilig is tegen hacken, verbindt COFIM zich ertoe alle gepaste maatregelen te nemen om de risico's op ongeoorloofde toegang, de risico's op ongepast gebruik of de risico's op fouten met betrekking tot persoonsgegevens te voorkomen en tot een minimum te beperken.

Fysieke en logische bescherming van persoonsgegevens

COFIM neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of verlies, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. COFIM verlangt van haar eigen dienstverleners en van andere derden die bijdragen aan de levering van de diensten van COFIM, dat zij zich ertoe verbinden de betrokken persoonsgegevens op dezelfde wijze te beschermen.

Minderjarigen

Minderjarigen die persoonsgegevens aan COFIM doorgeven, worden geacht daarmee te hebben ingestemd met de toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger, net zoals minderjarigen die een aankoop doen of welke rechtshandeling dan ook verrichten op de sites van COFIM, geacht worden dat met diezelfde toestemming te hebben gedaan, tenzij de toepasselijke wetgeving dit uitdrukkelijk verbiedt.

Externe hyperlinks

Om de navigatie voor bezoekers te vergemakkelijken, kan COFIM hyperlinks naar sites van derden opnemen.

Indien u gebruik maakt van deze hyperlinks, dient u het Privacybeleid te bestuderen alvorens uw toestemming te geven.

U erkent echter dat COFIM geen zeggenschap heeft over de inhoud van deze sites en daarom geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de inhoud ervan of voor de verwerking van persoonsgegevens op deze sites.

Wijziging van het privacybeleid

COFIM behoudt zich het recht voor om dit document te allen tijde te wijzigen.

COFIM behoudt zich eveneens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van zijn webpagina's te wijzigen of de toegang ertoe te verbieden.

COFIM zal u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door de gewijzigde versie van dit privacybeleid onmiddellijk op zijn website te plaatsen.

Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in het privacybeleid.

Regelmatig gebruik van de site van COFIM betekent in ieder geval dat u instemt met eventuele wijzigingen.

  • Hits: 6760
Ga met ons mee op onze sociale netwerken
Abonneren op onze nieuwsbrief    Inschrijven

Contacteer ons

Wallonie : +32 (0)86 321 400
Brussel : +32 (0)2 895 32 97
Vlaanderen : +32 (0)2 895 32 97
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

30 jaar ervaring

30 jaar bestaan, 30 jaar ervaring, 30 jaar vooruitgang,...

Meer informatie