Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website is een informatiesite die zowel bestemd is voor klanten van Cofim s.r.l. als voor niet-klanten, hierna "internetgebruikers" genoemd.

Door verder te surfen op de website cofim.be aanvaardt de internetgebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene gebruiksvoorwaarden, of het nu gaat om een eenvoudig bezoek aan de site of om een bezoek dat leidt tot het afsluiten van een dienstencontract.

Gelieve te noteren dat de inhoud van deze website enkel bedoeld is voor niet-contractuele informatie en dat de Franse taal primeert op elke andere taal.

Hoewel Cofim alle redelijke inspanningen heeft geleverd om informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, kan zij de betrouwbaarheid ervan niet garanderen.

Bijgevolg aanvaardt Cofim geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de advertenties en informatie.

2. Auteursrecht

De informatie op de website cofim.be mag noch volledig noch gedeeltelijk worden gereproduceerd.

Alle gegevens (tekst, geluid, beelden) op de pagina's van deze site zijn het exclusieve eigendom van Cofim of haar partners.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze site, behalve voor persoonlijke doeleinden, op welke drager of via welk procedé dan ook, is strikt verboden.

Elke inbreuk op dit verbod vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

Het is ten strengste verboden de naam Cofim en/of het logo, afzonderlijk of in combinatie, te gebruiken of te reproduceren voor welk doel dan ook, en met name voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cofim.

Het downloaden of enige andere vorm van kopiëren van software of informatie die beschikbaar is op de website van Cofim verleent geen enkel recht aan Cofim.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, door te sturen (elektronisch of via enig ander middel) of te wijzigen, de Cofim-website te wijzigen of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, of er links naar te creëren.

De informatie op de Cofim-website is het exclusieve eigendom van de respectieve eigenaars.

Bovendien verbindt de internetgebruiker zich ertoe :

  • de op de site voorgestelde producten en diensten niet aan te bieden in het kader van een persoonlijke activiteit in ruil voor een vergoeding;
  • het goede gebruik van de site niet te hinderen.

3. Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

Het gebruik van de website cofim.be valt onder de Belgische wetgeving in de Franse taal.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

  • Hits: 262
Ga met ons mee op onze sociale netwerken
Abonneren op onze nieuwsbrief    Inschrijven

Contacteer ons

Wallonie : +32 (0)86 321 400
Brussel : +32 (0)2 895 32 97
Vlaanderen : +32 (0)2 895 32 97
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

30 jaar ervaring

30 jaar bestaan, 30 jaar ervaring, 30 jaar vooruitgang,...

Meer informatie