Het hippische vastgoed in de kijker

Nathalie Berleur Corrin staat samen met haar echtgenoot aan de leiding van het vastgoedbureau Cofim, een groep die op verschillende markten actief is, de klassieke, die van de verkoop en verhuur van residentieel en commercieel vastgoed, de minder klassieke van overdracht en overname van bedrijven en handelsfondsen en tenslotte, de veel meer gespecialiseerde, van paarden- en landbouwvastgoed. Met alle ervaring die ze al heeft – een twintigtal jaren – heeft Nathalie Berleur Corrin ervoor gekozen terug te keren naar de universiteit waar zij de cursussen volgt van het Executive Programme in Real Estate (Solvay Business School) .

Cofim biedt zijn cliënteel paardeneigendommen aan met of zonder logement binnen een prijsgamma van ongeveer 499.000 euro tot… bijna 10 miljoen euro (zie hoger: een eigendom nabij Turnhout met “een indrukwekkende woning”). Maar het Brusselse vastgoedbureau heeft geopteerd voor een gediversifieerde benadering van de markt: hippische centra, maneges en andere professionele installaties vormen een aparte sectie. Ook daar starten de prijzen rond een half miljoen euro – en zelfs minder voor een kleine manege (395.000 euro) – en gaan tot 12 miljoen euro voor een hippisch centrum van internationaal niveau op een eigendom van 8 ha, volledig gewijd aan de competitie en aangepast voor de organisatie van wedstrijden (burelen, accommodatie, talrijke pistes).

Dit type vastgoed wordt “off market” onderhandeld, in de letterlijke zin van het woord, “buiten de markt” De “off market”- eigendommen worden immers niet bekend gemaakt naar het grote publiek toe. Er is geen publicatie in de pers of op internet. Het gaat om investeringsgoed waarbij verkopers en kopers in alle discretie met elkaar in contact worden gebracht door gespecialiseerde bemiddelaars. Of anders gezegd, het “off market” vastgoed wordt aangeboden op een gespecialiseerde, vertrouwelijke markt, waar enkel de “happy few” elkaar ontmoeten.

Drie wetgevingen

Nathalie Berleur Corrin herinnert eraan - voor hen die het zouden vergeten zijn- dat de regionalisering voor gevolg heeft dat er in ons land drie verschillende wetgevingen zijn inzake stedenbouw en leefmilieu. Dat is niet zonder gevolgen voor de paardenvastgoedmarkt, voor de waarde van eigendommen en de evaluatie van hun potentieel. De Code de développement territorial wallon (het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, het CoDT) en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) verschillen wat de toekenningsvoorwaarden betreft voor de verplichte milieuvergunning.

Zowel de amateur als de professional die een onroerend goed aankopen en er a fortiori wijzigingen wensen aan te brengen, hebben er dus alle belang bij zich op voorhand te informeren over de wettelijk van kracht zijnde bepalingen in de streek van het geambieerde vastgoed. Zich informeren bij wie? Bij de betrokken administratie – gemakkelijk terug te vinden op internet door op Google de letters CoDT, BWRO of VCRO in te tikken – maar vooral bij de deskundigen. Ons beroep brengt met zich mee dat we deze regelgevingen van dichtbij volgen”, benadrukt Nathalie Berleur.

Zich richten op de toekomst

De liefhebber of professioneel die een paardenvastgoed zoekt, moet alle aspecten die de operatie met zich meebrengt, voor ogen hebben. Voor een nieuw project, de grondbelasting, de registratierechten, honoraria van de landmeter en de architect, eventuele sloopkosten, grondsondering en sanering, de uitgaven voor de aanpassing van het terrein, taksen en natuurlijk de aankoopprijs van het terrein zelf, “die varieert naargelang de ligging, maar ook naargelang de bestemming, stipt Nathalie Berleur aan”. Het is te zeggen de lokale planologische bepalingen, le Plan de Secteur (het Sectorplan) in Wallonië, het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) in Brussel en het Gewestplan in Vlaanderen. Volgt u nog?

Je kan dus beter attent zijn. Maar, vervolgt Nathalie Berleur Corrin, “het belangrijkste op dit moment, is zich richten op de toekomst”. Vandaag een hedendaagse stalhouderij ontwerpen en realiseren, is rekening houden met duurzame ontwikkeling, nadenken over alle milieuaspecten en “meer in het algemeen, analyseren wat je wil doen met het oog op meer doeleinden, meer diensten, meer functionaliteit, etc.”. Een discours dat je ook hoort in het bedrijfsleven.

Dat is niet alles – verre van. En, nog eens, het is een alom aanwezige bezorgdheid: als de maatschappij waarin we leven (steeds meer) geconnecteerd is, “raakt het digitale ook de hippische sector. De stallen zijn ook geconnecteerd en dat is een goede zaak, zegt Nathalie Berleur Corrin, omdat de digitalisering een modern beleid toelaat, op afstand. Samengevat, men wint tijd op het globale beheer van de site, of het nu gaat om de ruiters, de paarden, de verzorgers, de eigenaars of de managers van de site. Een vereenvoudigd beheer opzetten, is meer rentabiliteit”. Alles is gezegd.

De “off market” en de reglementering

Het begrip “buiten de markt” is relatief ongelukkig. Het zou kunnen laten verstaan dat er geen enkele controle is, geen enkele garantie, geen enkele transparantie bij dergelijke operaties. Fout, uiteraard. Daar zoals overal, kan een vastgoedtransactie enkel geleid worden door een bemiddelaar die ingeschreven is op de lijst van beroepsbeoefenaars – in België, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), of door een notaris, de enige uitzondering die de regel bevestigt.

De vastgoedkantoren, op die markt werkzaam, zijn net als alle andere, onderworpen aan deontologische regels en moeten beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid en verplichte borgstelling. Een valse vastgoedmakelaar, met andere woorden elke makelaar die niet is ingeschreven in het BIV begaat een misdrijf waarop een correctionele straf staat. En de koper of verkoper die beroep zou doen op de diensten van een niet erkende bemiddelaar, neemt grote risico’s. De Belgische reglementering heeft trouwens in de eerste plaats tot doel de koper of verkoper van een onroerend goed te beschermen.

Een klein detail, het BIV beschikt over een team privédetectives die juist de opdracht hebben niet erkende bemiddelaars op te sporen.

De stallen van de toekomst

Nathalie Berleur Corrin (Cofim) kijkt ver vooruit – zeer ver zelfs.

In een korte nota die ze ons heeft bezorgd, schrijft ze dat “het duurzaam ontwerpen en concipiëren van moderne stalhouderijen deel uitmaakt van de uitdagingen van de toekomst”.

Voor haar, “gaat het welzijn van de paarden samen met de inachtneming van fundamenteel te respecteren punten tijdens het ontwerp en de realisatie van een hippisch project. Men moet rekening houden met de kwaliteit van de lucht, de lichtintensiteit, de akoestiek, het reuk-, temperatuur- en watercomfort. Die factoren kunnen in slecht ontworpen paardengebouwen, stress veroorzaken”.
Het ontwerp, vervolgt Nathalie Berleur Corrin, “laat toe na te denken over de conceptie van elke paardenstructuur en -omgeving.

Het hippisch design brengt een reflectie met zich mee voor meer functionaliteit, diensten en veiligheid voor de paarden, de ruiters, de verzorgers en alle betrokkenen. Het ontwerp laat toe om op maat gemaakte, gepersonaliseerde projecten te creëren – in overeenstemming met de technische en budgettaire mogelijkheden van de site - van de gemeenschappelijke, hippische ruimtes, van de paardensuites, dit wil zeggen van het logement voor de ruiters en de verzorgers, van de “barns” en van alle hippische structuren om ze milieuvriendelijk te maken”.

Interview de Cofim par Jean Blavier - Journaliste
Equi-Book #11 Déc. 2017 - Focus on Equestrian Real Estate

Equibook #11 - Déc. 2017

Ga met ons mee op onze sociale netwerken
Abonneren op onze nieuwsbrief    Inschrijven

Contacteer ons

Wallonie : +32 (0)86 321 400
Brussel : +32 (0)2 895 32 97
Vlaanderen : +32 (0)2 895 32 97
Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

30 jaar ervaring

30 jaar bestaan, 30 jaar ervaring, 30 jaar vooruitgang,...

Meer informatie