Logo Cofim
+32 (0)2 895 32 97
Logo agence Cofim

Om onze opdrachtgevers bij te staan en raad te geven bij alle stappen die inherent zijn aan de overdracht of de verwerving van een onderneming of van een handelszaak, hebben wij een methodologie uitgewerkt.

A. De erelonen

Wanneer een overdrager gebruik wil maken van onze structuur, werken wij een volledig dossier uit.

In de erelonen zitten begrepen :

  • De voorafgaande contacten: verplaatsingen, kennisname van het dossier
  • De inzameling van informatie: boekhoudkundige stukken en documenten die verband houden met de overdracht

B. Het beheer

Het beheer wordt gekenmerkt door :

  • Het definiëren van de opdracht
  • De beschrijving
  • De uitwerking van een overdrachtdossier
  • De prospectie
  • De onderhandelingen
  • De afronding

1. Definiëren van de opdracht

Samen met de aanmaak van het dossier wordt met de overdrager een mandaat opgesteld voor de overdracht of de verwerving. Dit vermeldt alle voorwaarden van de opdracht en verzekert een volledige vertrouwelijkheid van de verschillende ondernomen stappen.

Bureau Cofim wordt exclusiviteit toegekend (noodzakelijk om elke onderhandeling af te ronden). Dit is beperkt tot een minimum van zes maanden vanaf de ondertekening.

2. Beschrijving

Vervolgens stellen wij een beschrijving op van de zaak. Daarvoor baseren wij ons in hoofdzaak op de documenten die verband houden met het dossier en op een uitstekende marktkennis.

3. Uitwerking van het overdrachtdossier

Er wordt een dossier aangemaakt dat alle boekhoudkundige en andere stukken bevat die door de opdrachtgever worden verstrekt over de overgedragen zaak. Dit bevat het relaas van het verleden en het heden van de onderneming. Een fotoreportage voor een concrete visualisatie van het goed wordt opgenomen in het dossier. Het overdrachtdossier zal worden overhandigd aan potentiële kopers voor zover zij beantwoorden aan de criteria van de zaak.

4. Prospectie

Wij plaatsen de over te nemen zaak niet enkel op onze website, wij gaan ook op zoek naar kopers in België en in de buurlanden aan de hand van onze uitgebreide databank. De dossiers worden eveneens gepromoot door tussenkomst van de verschillende andere internetportalen. Het zoeken van kandidaat-kopers gebeurt (brieven, telefonische contacten, afspraken, …) en aan de hand van discrete advertenties of van geselecteerde verzendingen. Wij beschikken eveneens over een netwerk met contactpersonen uit de zakenwereld. Dit netwerk vormt een uitstekende bron van informatie.

5. Onderhandeling

Op basis van ons overdrachtdossier onderhandelen wij met de verschillende betrokken partijen: kopers, bankinstellingen, boekhoudkundige en fiscale lasthebbers, … Als tussenpersoon begeleiden wij zowel de koper als de verkoper in alle stadia van de onderhandelingen en dit tot de afronding van het dossier.

6. Afronding

Wij helpen de gebruikelijke raadgevers van de partijen bij de uitwerking van de - voorbereidende en definitieve - overeenkomsten. Het bedrag van onze prestaties wordt pas gefactureerd bij de uiteindelijke en volledige realisatie van het dossier.

Abonneren op

Onze nieuwsbrief

captcha 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.