Logo Cofim
+32 (0)2 895 32 97
Logo agence Cofim

In de kosten

zitten de taken begrepen die verband houden met de aanvaarding van een nieuw dossier :

  • De voorbereidende contacten, namelijk alle verplaatsingen naar de betrokken site;
  • De schatting door de kennisname van de noodzakelijke en nuttige elementen zoals de boekhouding, de fiscale stukken, facturenboeken, contracten, procedures, zonder dat huidige opsomming exhaustief is;
  • De aanbevelingen om de overdracht te optimaliseren;
  • De voorbereiding, de opstelling en de overhandiging van een presentatiedossier;

Het bedrag van onze prestaties wordt pas gefactureerd bij de uiteindelijke en volledige realisatie van het dossier

De erelonen worden bepaald zoals in de tabel hierna vermeld, dit wil zeggen op een degressief percentage per schijf met minimum :

Overdrachten van ondernemingen en handelszaken :

Waarde van de goederen Percentage Minimum
Van 0 tot 100.000,00 € 12% 5.000,00 €
Van 100.001,00 € tot 500.000,00 € 8% 15.000,00 €
Boven 500.001,00 € 4% 30.000,00 €

Vastgoedverkopen :

De erelonen worden contractueel overeengekomen ten belope van 3 % van het verkregen bedrag.

Alle als ereloon vermelde prijzen zijn exclusief btw en moeten dus worden vermeerderd met 21% btw.

Abonneren op

Onze nieuwsbrief

captcha 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.